Březen 2011

Paint Horse

19. března 2011 v 15:45 | (lléňa) |  Plemena
Název plemene: Paint Horse

Původ: USA
Typ: westernový kůň
KVH: 147 - 160 cm
Barvy: strakatá


Historie
Paint horse je v podstatě barevná linie koní Quarter Horse. Ti vznikli v 17. století v USA. Jejich předci byli španělští a angličtí koně. Quarter Horse byl původně využívám k dostihům, podle kterých dostal i své jméno: čtvrtkař. Je to totiž nejrychlejší plemeno na čtvrt míle. Mezi jeho předky bychom našli spoustu slavných anglických plnokrevníků. V 19. století se začaly běhat delší dostihy a tak Quarter Horse ztratil své primární uplatnění. Proto se využily jeho další vynikající vlastnosti pracovního koně. Stal se nepostradatelným pomocníkem na dobytčích farmách a i díky němu vzniklo westernové ježdění. Dodnes je Quarter Horse vyhledávaným westernovým koněm. Postupně se ale začali objevovat i strakatí koně a byl pro ně zřízen vlastní registr. Sem mohli být zařazeni jen takoví koně, kteří měli aspoň jednoho rodiče registrovaného. Postupně se tak vyšlechtil strakatý ráz Quarter Horse, který byl uznán za plemeno a dostal název Paint Horse: malovaný kůň.

Paint Horse
Povaha
Paint Horse je velmi vytrvalý, silný a pracovitý kůň. Je inteligentní a má tzv. Cow Sense. Je věrný svému pánu a vytváří si s ním vztah. Je také odolný, tvrdý a obecně má velmi dobrý temperament.

Konstituce
Paint horse má menší hlavu se silným, svalnatým krkem. Lopatky jsou strmé, plece silné. Hřbet je kratší, rovný, záď je výrazně svalnatá. Končetiny jsou pevné, svalnaté s kvalitními kopyty.
Srst je vždy strakatá. V kohoutku měří 147 - 160 cm.

Využití
Paint Horse je dodnes vynikajícím pracovním koněm. Využívá se ve westernových soutěžích i jako spolehlivý a vytrvalý rekreační kůň.


Paint Horsehttp://plemena-koni.cyberserver.cz

Orlovský klusák

19. března 2011 v 15:44 | (lléňa) |  Plemena
Název plemene: Orlovský klusák

Původ: Rusko
Typ: teplokrevník
KVH: 160 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník


Historie
Původ plemene sahá do 18. století v hřebčíně Chrenovoje. Jeho předek byl bílý arabský hřebec Smetanka, který po připuštění s dánskou klisnou dal hřebce Polkan I, otce hřebce Bars I. Ten připouštěl arabské, holandské, dánské a meklenburgské klisny. Vznikl kočárový kůň a vynikající klusák. Začátkem 20. století se křížili s americkými klusáky. Tito koně nejsou v klusáckých dostizích nijak rychlí a používají se jen v jednom ruském dostihu v Orlově.

Orlovský klusák
Povaha
Orlovský klusák nezdědil po anglickém plnokrevníku vznětlivou povahu, je mírný, učenlivý, ochotný a dobře ovladatelný. Je také silný a vytrvalý.

Konstituce
Hlava je atraktivní plnokrevného typu, krk je svalnatý a klenutý. Lopatky jsou strmé a plece silné. Hřbet je delší a rovný, záď je skloněná a silná. Končetiny jsou dlouhé, pevné s dobrými klouby a kvalitními kopyty.
Srst je většinou bílá, ale může být i hnědák, ryzák nebo vraník. Průměrně v kohoutku měří 160 cm.

Využití
Orlovský klusák je elegantní kůň na klusácké dostihy, není však dostatečně rychlý. V Rusku se tradičně zapřahá do ruské trojky a je také používán v chovu jiných plemen.


Orlovský klusák
http://plemena-koni.cyberserver.cz

Oldenburgský teplokrevník

8. března 2011 v 11:05 | (lléňa) |  Plemena
Název plemene: Oldenburgský teplokrevník

Původ: Německo
Typ: teplokrevník
KVH: 165 - 175 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník


Historie
Počátky plemene sahají do 17. století. Původně to byl velký kočárový kůň využívaný i v zemědělství. Jeho předci byli španělští, neapolští a východofríští koně. Významný byl bílý španělský hřebec Kranich. První oldenburgové byli pravděpodobně podobní kladrubskému koni. V 18. století se křížili s berbery, anglickými plnokrevníky a Norfolk Roadstery. Tím vzniklo lehčí jezdecké zvíře používané v armádě. Na konci 19. století byli opět použiti angličtí plnokrevníci, clevelandští hnědáci, hannoverští teplokrevníci a normandští koně. Tím vznikl oldenburg dnešního typu. Během světových válek však utrpěl velké ztráty a proto byli opět použiti angličtí plnokrevníci. Vznikl tak všestranný sportovní a jezdecký kůň.

Oldenburgský teplokrevník
Povaha
Oldenburg je přátelský, ochotný, učenlivý a dobře ovladatelný. Je také siný s nadáním pro parkúr i drezúru. Má energický temperament.

Konstituce
Tělesný rámec je mohutnější než u ostatních teplokrevníků. Hlava je líbivá, někdy klabonosá, krk je svalnatý, plece silné a lopatky mírně skloněné. Hrudník je hluboký, hřbet delší a rovný. Záď je svalnatá, končetiny jsou pevné s dobrými klouby a kvalitními kopyty.
Srst může být bílá, hnědá, ryzá nebo černá. V kohoutku mívají 165 - 175 cm.

Využití
Oldenburgský teplokrevník je velmi dobrý skokan dosahující velké úspěchy. Je úspěšný i v drezúře a při křížení s anglickými plnokrevníky vznikne výdorný kůň pro military. Dodnes je využíván i jako kočárový kůň.

Oldenburgský teplokrevník
http://plemena-koni.cyberserver.cz

Normandský kob

8. března 2011 v 11:03 | (lléňa) |  Plemena
Název plemene: Normandský kob

Původ: Francie
Typ: chladnokrevník
KVH: 155 - 168 cm
Barvy: hnědák, ryzák


Historie
Předek tohoto plemene jsou koně Bidet známé v době Římanů. Bideti se křížili s těžkými klisnami s cílem vyšlechtit vytrvalého válečného koně, jak pro jízdu, tak i pro tahání povozů. V 18. století byly založeny dva hřebčíny: Le Pin a Saint Lo. Plemeno mělo dva typy: Norfolk Roadster byl lehčí jezdecký kůň, dnes se již téměř nevyskytuje a druhý byl těžší vhodný pro práci v tahu.

Normandský kob
Povaha
Normandský kob je silný, pracovitý a vytrvalý. Je také ochotný, učenlivý a odolný. Má klidnou povahu a je energický.

Konstituce
Hlava je atraktivní, krk je kratší a svalnatý. Hrudník je hluboký, hřbet je krátký, rovný a pevný, záď kulatá s vysoko nasazeným ocasem. Končetiny jsou silné, bez rousů s dobrými klouby, kopyta jsou velká a tvrdá.
Srst je ryzá nebo hnědá, v kohoutku dorůstají výšky 155 - 168 cm.

Využití
Normandský kob je původně pracovní plemeno. Dnes je to univerzální kůň využívaný v tahu i v jezdectví, používá se i jako kočárový kůň.


Normandský kob
http://plemena-koni.cyberserver.cz

Norik

8. března 2011 v 10:58 | (lléňa) |  Plemena
Název plemene: Norik

Původ: Rakousko
Typ: chladnokrevník
KVH: 155 - 170 cm
Barvy: hnědák, ryzák, strakáč


Historie
Norik pochází z rakouských Alp a jeho minulost sahá až do dob Římanů. Ve středověku to byli oblíbení váleční koně. Jeho předci byli španělští, neapolští a burgundští koně. Poté se norici využívali i v zemědělství a v 18. století byli přikříženi teplokrevníky. Tak vznikli výborní koně pro armádu. V nezměněné formě se norik chová dodnes.

Norik
Povaha
Norik je dobromyslný, klidný a poslušný chladnokrevník. Je pracovitý a silný. Je také odolný a nenáročný.

Konstituce
Hlava je těžší, krk je krátký a svalnatý. Plece jsou silné, lopatky skloněné. Hrudník je hluboký a klenutý. Hřbet je rovný a silný, záď svalnatá s nízko nasazeným ocasem. Končetiny jsou pevné, suché s rousy.
Srst je většinou ryzá nebo skvrnitá, mohou být i hnědáci. V kohoutku měří 155 - 170 cm.

Využití
Norik byl šlechtěn jako pracovní plemeno v zemědělství a později používán armádou. Dnes se norik využívá v tahu a jako spolehlivý jezdecký kůň.


Norik
http://plemena-koni.cyberserver.cz

Nonius

8. března 2011 v 10:54 | (lléňa) |  Plemena
Název plemene: Nonius

Původ: Maďarsko
Typ: teplokrevník
KVH: 147 - 165 cm
Barvy: hnědák, vraník


Historie
Plemeno vzniklo v 19. století v Maďarsku. Jeho předek byl hřebec Nonius Senior, který se po napoleonských válkách dostal do prestižního maďarského hřebčína v Mezöhegyes, kde působil 22 let. Založil zde kmen Nonius, který měl krev anglického plnokrevníka, norfolského klusáka a normanského koně. Nonius Senior nebyl exteriérově zvlášť kvalitní hřebec, tyto vady však nepřenášel na potomstvo. Později byli přikříženi anglickými plnokrevníky kvůli zjemnění nového plemene. Vznikly dvě linie: těžší kůň vhodný k práci v zemědělství a lehčí jezdecký kůň. Ve 20. století byli opět zkříženi s plnokrevníky a tak byl vyšlechtěn výborný sportovní kůň.

Nonius
Povaha
Nonius je klidný, pracovitý a ochotný. Je silný, odolný s živým, energickým temperamentem. Má dobré předpoklady pro skokové soutěže.

Konstituce
Hlava je dlouhá s rovným profilem, krk je svalnatý, mírně klenutý. Lopatky jsou strmé a plece silné. Hrudník je hluboký, hřbet je dlouhý a široký. Záď je skloněná a svalnatá s nízko nasazeným ocasem. Končetiny jsou pevné s dobrými kopyty.
Srst je tmavě hnědá nebo černá. V kohoutku dorůstají 147 - 165 cm.

Využití
Původně pracovní kůň se stal vynikajícím sportovním koněm. Jsou dobří i jako rekreační jezdečtí koně.


Nonius
http://plemena-koni.cyberserver.cz

New Forest Pony

8. března 2011 v 10:49 | (lléňa) |  Plemena
Název plemene: New Forest Pony

Původ: Velká Británie
Typ: pony
KVH: 120 - 145 cm
Barvy: hnědák


Historie
Předci tohoto plemene byli původní poníci, kteří se zkřížili se stádem welšských klisen. Důležitým faktorem byl hřebec anglického plnokrevníka jménem Marsk, otec legendárního Eclipse. Po tomto hřebci poníci zdědili tvar hlavy i poměrně dlouhý krok. Přesto začalo plemeno upadat a v 19. století se zkřížili s arabskými a berberskými hřebci. O 2 roky později byla založena Society for the Improvement of the New Forest ponies a poníci byli kříženi s daleským, fellským, hignlandským, welšským, dartmoorský a exmoorským ponym.

New Forest Pony
Povaha
New Forest Pony je přátelské, učenlivě, dobře ovladatelné. Má nadání pro drezúru i parkúr. Je také silné a vytrvalé. Díky své domovině je odolné a tvrdé.

Konstituce
Hlava je plnokrevného typu, krk je kratší a svalnatý. Hrudník je hluboký, hřbet je krátký a rovný, záď kulatá s vysoko nasazeným ocasem. Končetiny jsou pevné a jemné s kvalitními kopyty.
Srst je výhradně hnědá, v kohoutku dorůstají 120 - 145 cm.

Využití
New Forest Pony je dobrý pracovník v zemědělství stejně jako vynikající sportovní pony pro děti. Má dobré předpoklady k drezúře i parkúru.


New Forest Pony
http://plemena-koni.cyberserver.cz

Mustang

8. března 2011 v 10:48 | (lléňa) |  Plemena
Název plemene: Mustang

Původ: USA
Typ: telokrevník
KVH: 140 - 150 cm
Barvy: jakákoliv


Historie
Mustangové jsou zdivočelí koně, kteří utekli španělským kolonizátorům. Jeho předci byli hlavně starošpanělští koně. Slovo mustang vzniklo ze slova mesteth - stádo. Mustangové se v přírodě rozmnožili a začali být loveni pro maso a později i pro zábavu. Tím počet koní nebezpečně klesl a mustangům hrozilo vyhynutí. Toto bylo brzy postaveno mimo zákon a začal "selektivní chov" mustangů. Slabší jedinci byli kastrováni a tím se vlastnosti vylepšily. Roku 1973 byl zahájen program "Adoptujte koně". Podle zákona se tito adoptovaní koně nesní obsednout, ani bezdůvodně poslat na jatka.

Mustang
Povaha
Mustangové mají povahu divokých koní. Jsou bázliví, nedůvěřiví a nepřijímají snadno vyšší postavení lidí. Jsou zvyklí žít ve stádech, kde akceptují koňskou hierarchii.

Konstituce
Mustangové jsou svou stavbou značně nejednotní. V zásadě mají znaky španělských koní, jako je výrazná španělská hlava. Krk je kratší, lopatka strmá. Hřbet je krátký, záď svalnatá. Končetiny jsou silné a kvalitními kopyty.
Srst může mít jakoukoliv barvu, v kohoutku měří přibližně 140 - 160 cm.

Využití
Mustangové jsou zdivočelí koně a jako takoví žádné využití pro člověka nemají. Byl pro ně založen program Adoptujte koně a chovají se proto i v zajetí na farmách.


Mustang
http://plemena-koni.cyberserver.cz

Murgeský kůň

8. března 2011 v 10:47 | (lléňa) |  Plemena
Název plemene: Murgeský kůň

Původ: Itálie
Typ: teplokrevník
KVH: 150 - 160 cm
Barvy: vraník


Historie
Původ tohoto plemene je v oblasti Murge v jihovýchodní Itálii. Jeho předci byli pravděpodobně neapolští, berberští, aveliňští a italští tažní koně a arabští plnokrevníci. V 15. století byli oblíbení jezdečtí koně italské armády. Potom však nastal úpadek a toto plemeno vyhynulo. Znovu obnoveno bylo až ve 20. století v jemnější formě, než jakou měl původní murgeský kůň

Murgeský kůň
Povaha
Murgeský kůň je přátelský, jemný a ochotný kůň vhodní i pro děti. Jsou odolní, skromní a tvrdí. Jsou také vytrvalí a odolávají mnoha běžným koňským nemocem.

Konstituce
Hlava je klabonosá, krk je svalnatý. Lopatky jsou šikmé, hrudník hluboký. Hřbet je krátký a rovný, záď je skloněná s poměrně vysoko nasazeným ocasem. Končetiny jsou pevné s malými klouby. Kopyta jsou kvalitní. Žíně jsou husté.
Srst je vždy černá, v kohoutku měří 150 - 160 cm.

Využití
Murgeský kůň je vytrvalý, pracovitý kůň vhodný k většině práce na farmě. Jsou oblíbenými koňmi pro děti. V chovu se používají k zlepšování jiných plemen.


Murgeský kůň
http://plemena-koni.cyberserver.cz

Morgan

8. března 2011 v 10:46 | (lléňa) |  Plemena
Název plemene: Morgan

Původ: USA
Typ: teplokrevník
KVH: 145 - 155 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník, plavák, palomino


Historie
Morgan má velmi zajímavou historii. Jeho předek je jediný hřebec neznámého původu Figur, později přejmenován na Justin Morgan. Tento hřebec měl v sobě krev anglického a arabského plnokrevníka, fríského koně a welšského koba. Měl velmi výrazné rysy, které předával všem svým potomkům a založil tak nové plemeno jménem morgan. Narodil se roku 1793 ve Springfieldu, měřil pouhých 140 cm, ale vyhrál všechny jezdecké i vozatajské soutěže, na které přišel.

Morgan
Povaha
Morgan je velmi energické zvíře, je silný a vytrvalý. Někdy však bývá tvrdohlavý a potřebuje důkladný výcvik. Je také inteligentní a odvážný.

Konstituce
Hlava je atraktivní, krk je svalnatý a mírně klenutý. Hrudník je široký, hřbet je krátký. Záď je rovná s vysoko nasazeným ocasem. Končetiny jsou pevné s nevýraznými klouby a dobrými kopyty.
Morgani mají charakteristický postoj se zadními končetinami daleko za tělem.
Srst může mít kteroukoli barvu kromě strakaté. V kohoutku dorůstají 145 - 155 cm.

Využití
Morgan je oblíbený rekreační kůň v USA. Je používán i v zápřeži a jezdeckých soutěžích. Využívá se také v chovu jiných plemen.


Morgan
http://plemena-koni.cyberserver.cz

Missouri Fox Trotter

4. března 2011 v 19:46 | (lléňa) |  Plemena
Název plemene: Missouri Fox Trotter

Původ: USA
Typ: teplokrevník
KVH: 145 - 165 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník, strakáč


Historie
Plemeno vzniklo začátkem 19. století v horách Ozark. Jeho předci byli koně různých plemen patřící americkým osadníkům. Byli to například morgan, berber, španělský kůň, arabský a anglický plnokrevník. Důležitými hřebci v plemenitbě byli Brimmer, Old Skip, Chief a Cotham Dare. Byli to vesměs angličtí plnokrevníci a američtí koně. Vznikl tak kůň s vrozeným chodem s názvem mimochod, který je velmi pohodlný při cestování na velké vzdálenosti.

Missouri Fox Trotter
Povaha
Missouri Fox Trotter je klidný, učenlivý kůň, dobře ovladatelný, silný a vytrvalý. Jsou také inteligentní a energičtí. Přesto jsou přátelští a mírní.

Konstituce
Hlava je atraktivní s rovným profilem, krk je svalnatý, plece silné. Lopatky jsou šikmé, hrudník hluboký. Hřbet je rovný a silný, záď svalnatá a končetiny pevné s dobrými klouby. Kopyta jsou kvalitní.
Srst může mít kteroukoli barvu, nejčastěji se vyskytuje ryzák s odznaky. V kohoutku měří 145 - 160 cm.

Využití
Missouri Fox Trotter je pohodlný cestovní kůň. Využívají ho westernoví jezdci, ale také se hodí na rekreační a turistické ježdění. Je vhodným učitelem pro začínající jezdce.


Missouri Fox Trotter
http://plemena-koni.cyberserver.cz

Mérenský kůň

2. března 2011 v 15:30 | (lléňa) |  Plemena
Název plemene: Mérenský kůň

Původ: Francie
Typ: pony
KVH: 132 - 148 cm
Barvy: černá


Historie
Toto plemeno je známo též pod názvem Ariéžský kůň. Pochází z francouzských hor. Mérenský kůň je velmi staré plemeno, pravděpodobně potomek původních divokých koní. Později bylo ovlivněno orientální krví arabských a berberských koní. Na začátku 20. století začal cílený chov původně zdivočelých koní a roku 1948 byla založena plemenná kniha.

Mérenský kůň
Povaha
Tito koně jsou neuvěřitelně odolní, mrštní a v hornatém terénu se pohybují s naprostou jistotou. Povahu mají laskavou, vstřícnou, jsou vhodní jako rekreační koně i jako jezdečtí poníci pro děti.

Konstituce
Hlava je líbivá, uši malé, žíně jsou bohaté a zvlněné. Krk je krátký. Stavba těla je mohutná, hrudník hluboký, hřbet dlouhý a svalnatý, záď skloněná a ocas nízko nasazený. Končetiny jsou krátké, pevné, kopyta tvrdá a kvalitní, takže se nemusí kovat.
Srst je výhradně černá, v kohoutku mívají 132 - 148 cm.

Využití
Mérenský kůň se využívá jako pracovní plemeno do míst, kam se nedostane traktor, jsou dobří soumaři a stéle oblíbenější jezdečtí koně pro děti i dospělé. Chody mají pohodlné a jen tak se neunaví.


Mérenský kůň
http://plemena-koni.cyberserver.cz